CĂTRE,

Conducerea Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca

Subsemnatul / a _________________________________________________________, fiul / fiica lui _________________________ şi al ____________________________, având CNP _______________________________ născut / născută în localitatea _____________________, judeţul ________________, strada _______________________________ nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon _____________________

Solicit prin prezenta înscrierea mea la concurs pentru postul, de Contabil Sef din cadrul Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca, concurs care se va desfăşura în perioada 27 august- 2 septembrie 2021, la sediul clubului în Piața Unirii, nr. 22, Cluj-Napoca, Județul Cluj.

Data:                                                                                         Numele şi prenumele,

CSMCONCURS
CĂTRE, Conducerea Clubului Sportiv Municipal Cluj-Napoca Subsemnatul / a _________________________________________________________, fiul / fiica lui _________________________ şi al ____________________________, având CNP _______________________________ născut / născută în localitatea _____________________, judeţul ________________, strada _______________________________ nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. _____ ap. _____ telefon _____________________ Solicit prin prezenta înscrierea mea la concurs pentru postul,...